Zo wil Rutte III de arbeidsmarkt moderniseren

arbeidsmarkt moderniseren

Het heeft drie maanden geduurd, maar het is zover: Nederland heeft dan toch echt een nieuw kabinet. Rutte III bestaat uit VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Een van de regeerplannen van Rutte III is het ‘moderniseren van de arbeidsmarkt’. Welke plannen heeft dit nieuwe kabinet voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt, zoals de huidige krapte en flexibilisering? Een overzicht.

Meer mogelijkheden voor werkgevers

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om personeel in dienst te nemen. 

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld;
 • Kleine werkgevers betalen slechts één jaar de uitkering door bij ziekte (in plaats van twee);
 • De overbruggingsregeling voor de transitievergoeding wordt voor mkb’ers versoepeld;
 • Er kunnen meer scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding;
 • Er komt een langere proeftijd (bij een contract voor onbepaalde tijd wordt de proeftijd zelfs vijf maanden).

Minder verschil tussen vast en flex 

Het doel van Rutte III: ‘Vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex’.

 • Om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te verminderen wordt payrolling anders vormgegeven;
 • Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten ten minste gelijk worden gesteld aan die van werknemers;
 • Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers;
 • Zzp’ers hebben recht op een vast contract wanneer zij weinig verdienen en drie jaar werken bij één opdrachtgever;
 • De Wet DBA wordt aangepast.

Werkzoekenden worden meer geprikkeld

 • Er worden maatregelen genomen om het vinden van een baan voor WIA-gerechtigden te vergroten;
 • Het wordt voor personen in de WIA aantrekkelijker gemaakt om te gaan werken (er wordt bijvoorbeeld de eerste vijf jaar niet gekeken naar het verdienvermogen van de werkhervatter);
 • Bij nieuwe WIA’ers wordt meer gefocust op geschikt werk bij de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsregeling krijgen meer ondersteuning om de kans op een baan te vergroten (bijvoorbeeld door scholingsaanbod en meer persoonlijke dienstverlening. Daarvoor gaat extra geld naar het UWV);
 • Gemeenten moeten meer ‘beschutte’ werkplekken creëren voor arbeidsgehandicapten.

Nieuwe wetten voor werknemers 

Werkenden gaan erop vooruit bij Rutte III.

 • Het Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen;
 • Per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken verlof tegen 70 procent van het loon;
 • De pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk;
 • Een van de motto’s van Rutte III is dat werken meer moet lonen. De lasten op arbeid worden daarom fors verlaagd.

Foto: Flickr

>> Dit artikel werd eerder geplaatst op het online kenniscentrum van Start People.