Dag beoordelingsgesprek, hallo dialoog! Organisaties kiezen voor prestatiemanagement

prestatiemanagement

Steeds meer organisaties schuiven het jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprek aan de kant. Ze sluiten niet meer goed aan bij de manier van werken anno 2018. Eén keer per jaar praten over het functioneren is immers veel te weinig in een wereld die zo snel verandert. Daarnaast leidt een beoordeling vaak tot teleurstelling bij de medewerker en is dit dus weinig motiverend. Het is tijd voor prestatiemanagement, met de dialoog als uitgangspunt.

Bij prestatiemanagement (of performance management) wordt gestuurd op organisatiedoelen en resultaten. Op het continu verbeteren van alle niveaus van de organisatie.

Prestatiemanagement: dialoog staat centraal

De dialoog staat hierbij centraal. Dit betekent dat regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, een goed gesprek wordt gevoerd over wat de medewerker doet, hoe hij dat doet, wat zijn kracht is en hoe hij zich verder kan ontwikkelen. Dit gesprek kan gevoerd worden met een leidinggevende, maar ook gewoon met een collega.

Het beoordelingsmoment kan nog steeds een keer per jaar plaatsvinden, maar bevat dan geen verrassingen meer.

Wat u kunt doen

Ontwikkelingen gaan vaak harder dan een jaarlijkse beoordelingssystematiek kan bijbenen. Ga sneller en vaker in dialoog met medewerkers over hun functioneren. Dit is motiverender en geeft iedereen de ruimte om tijdig bij te sturen.

Leesvoer

Hoe werkt prestatiemanagement? In dit artikel staan 7 gouden tips. Meer weten over de arbeidsmarkt van 2018? Start People signaleerde 10 arbeidsmarkttrends. Download de pdf!

>> Dit artikel werd eerder gepubliceerd op het online kenniscentrum van Start People.